Skip to page content
This is a placeholder image

Bywgraffiad aelod Cyngor CCAUC

Professor Helen Marshall

Professor Helen Marshall

Penodwyd: 1 Rhagfyr 2017 hyd 30 Tachwedd 2020

Penodwyd yr Athro Helen Marshall yn Is Ganghellor o fod yn Is Ganghellor dros dro ym mis Ebrill 2015, ar ôl ymuno â Phrifysgol Salford ym mis Tachwedd 2013 fel Dirprwy Is Ganghellor.

Cyn ymuno â’r Brifysgol, roedd Helen yn Ddirprwy Is Ganghellor (Datblygiad Academaidd a Busnes) ym Mhrifysgol De Cymru ers 2010 ac, yn ystod ei chyfnod yno, roedd yn arwain ar fentrau datblygiad academaidd a busnes. Roedd yn gyfrifol am ddatblygiad cwricwlwm newydd yn y diwydiannau creadigol, sefydlu’r Ganolfan ar gyfer Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol ac adolygu ac adnewyddu cwricwlwm y gyfraith. Hefyd arweiniodd ar ehangu cyfranogiad ac roedd yn Gyfarwyddwr Athrofa Prifysgolion Blaenau’r Cymoedd (UHOVI) Prifysgol De Cymru – menter arloesol a gefnogir gan Lywodraeth Cymru i ddarparu cyfleoedd i bobl a busnesau lleol wella sgiliau a chymwysterau drwy wneud dysgu’n hygyrch ar draws rhanbarth y Cymoedd. Cafodd UHOVI ei gydnabod gyda Gwobr Addysg Uwch genedlaethol y Guardian yn 2013.

Astudiodd Helen y Gyfraith cyn mynd ymlaen i wneud ymchwil ôl-radd mewn Cyfraith Uno Gorfforedig ym Mhrifysgol Birmingham. Ganed Helen yng Nghaerdydd ac mae wedi byw yn y Gogledd Orllewin yn ystod rhan helaeth o’i gyrfa. Cyn symud i Dde Cymru, bu gan Helen uwch swyddi ym Mhrifysgol Canolbarth Sir Gaerhirfryn ac ym Mhrifysgol Cumbria, yn ogystal ag ennill profiad sylweddol mewn sicrwydd ansawdd drwy gyfrwng secondiad gyda’r QAA.

Diddordebau datganedig
Sefydliad lle mae'r diddordebNatur y diddordeb
1. Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd (QAA)Adolygydd Academaidd
2. Prifysgol SalfordIs-Ganghellor
3. Cynghrair y Prifysgolion Aelod Bwrdd
4. UTC Media CityAelod Bwrdd

Aelodau'r cyngor

Skip to top of page or to page menu