Skip to page content
This is a placeholder image

Bywgraffiad aelod Cyngor CCAUC

Sarah John

Mrs Sarah John

Penodwyd: 1 Rhagfyr 2017 hyd 30 Tachwedd 2020

Ganed Sarah ym Mhen-y-bont ar Ogwr a dechreuoedd ei gyrfa fel Rheolwr Adwerthu Dan Hyfforddiant yn 19 oed, gan sicrhau ei swydd gyntaf fel rheolwr siop yn 20 oed. Yn 23 oed, newidiodd Sarah yrfaoedd gan symud i rôl Hyfforddwr Adwerthu ar gyfer y rhaglenni NVQ ‘newydd’. Aeth Sarah yn ei blaen yn y maes dysgu seiliedig ar waith o fod yn hyfforddwr i fod yn Bennaeth Gwerthiant a Marchnata i ddarparwr hyfforddiant Pan UK pan oedd yn 28 oed.

Yn 2001, yn 30 oed, sefydlodd Sarah a 2 gydweithiwr Lexicon fel Darparwr Hyfforddiant yn y DU, gan sicrhau contractau prentisiaeth i gefnogi cyflogwyr cenedlaethol. Yn 2003, unodd Lexicon ei fusnes hyfforddi gyda changen hyfforddi Acorn gan ffurfio Acorn Learning Solutions Ltd (ALS).

Ers 2003 mae ALS wedi addasu i newidiadau yn y sector Dysgu Seiliedig ar Waith a rhaglenni Prentisiaeth ledled y DU a bellach mae wedi sefydlu’n gadarn yng Nghymru, lle mae ehangu rhaglenni Prentisiaeth Uwch a chyflwyno’r Ardoll Prentisiaethau wedi gorfodi ALS i gynyddu darpariaeth y sector er mwyn ymateb i anghenion newydd cyflogwyr a blaenoriaethau Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol.

Yn 2013 roedd Sarah eisiau datblygu ei gwybodaeth am arferion busnes ymhellach a dechreuodd ar MBA rhan amser ym Mhrifysgol Caerdydd gan raddio ym mis Gorffennaf 2015.

Mae Sarah yn Gyfarwyddwr Acorn Learning Solutions Ltd, rhan o Acorn Group yn y DU, sef Sefydliad Recriwtio a Hyfforddi blaenllaw. Mae Acorn Learning Solutions yn 1 allan o 19 o ddeiliaid contract gyda Llywodraeth Cymru ar gyfer darparu Rhaglenni Dysgu Seiliedig ar Waith, gan gynnwys Cyflogadwyedd a Phrentisiaethau.

Mae rôl Sarah yn Acorn yn cynnwys cyllid, darpariaeth weithredol, rheoli ceisiadau a datblygu atebion dysgu arloesol ar gyfer cyflogwyr a dysgwyr yn gysylltiedig â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru.

Hefyd mae Sarah yn Gadeirydd Ffederasiwn Hyfforddi Cenedlaethol Cymru (NTFW), corff sy’n cynrychioli mwy na 100 o ddarparwyr Prentisiaethau a Dysgu Seiliedig ar Waith. Fel rhan o’r rôl hon mae Sarah hefyd yn aelod o Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru (WESB).

Ar ôl ymwneud â dysgu seiliedig ar waith am fwy nag 20 mlynedd, mae Sarah wedi gweithio gyda llawer o gyflogwyr, asiantaethau a rhanddeiliaid i ddarparu rhaglenni prentisiaeth o lefel un i lefel pump. Ar hyn o bryd, Acorn yw’r unig ddarparwr Dysgu Seiliedig ar Waith annibynnol sydd â masnachfraint gyda Sefydliad Addysg Uwch ar gyfer darparu gradd sylfaen.

Diddordebau datganedig
Sefydliad lle mae'r diddordebNatur y diddordeb
1. Acorn Learning Solutions Ltd (ALS) – Darparwr Prentisiaethau ar gontract i Lywodraeth Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith ôl 16Cyfarwyddwr
2. Prifysgol Metropolitan CaerdyddMae gan ALS fasnachfraint gyda Met Caerdydd ar gyfer darparu Gradd Sylfaen a fi yw Cyfarwyddwr y Rhaglen. Hefyd mae ALS yn defnyddio’r Brifysgol i gefnogi darparu rhai elfennau gwybodaeth o Brentisiaethau Uwch
3. Prifysgol De CymruMae gan ALS drefniant partneriaeth gyda PDC ar gyfer darparu Prentisiaethau Uwch
4. Prifysgol AbertaweMae ALS yn darparu Prentisiaeth Uwch mewn TG sy’n cynnwys Gradd Sylfaen Prifysgol Abertawe mewn Cyfrifiadureg
5. Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi SantMae ALS yn gweithio gyda PCDDS ar Brentisiaeth Uwch mewn Gwybodeg ar gyfer NWIS ac mae’n cynllunio ar gyfer ehangu ein gwaith partneriaeth i gynnwys Graddau Sylfaen ar gyfer y Brentisiaeth TG Uwch
6. NTFW – Corff sy’n cynrychioli’r holl Ddarpariaeth Prentisiaethau a Dysgu Seiliedig ar Waith yng NghymruCadeirydd
7. Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau CymruCynrychiolydd NTFW
8. Coleg Y CymoeddMae gan ALS drefniant partneriaeth ar gyfer darparu’r agweddau gwybodaeth ar amrywiaeth o Brentisiaethau Lefel 3, 4 a 5
9. Coleg Penybont Mae gan ALS drefniant partneriaeth ar gyfer darparu’r elfen TGU o’r Prentisiaethau TG Uwch
10. Coleg GwentMae ALS yn defnyddio’r coleg i ddarparu’r elfen wybodaeth o Brentisiaethau AAT
11. Y Brifysgol AgoredMae ALS yn cwmpasu’r defnydd o adnoddau’r Brifysgol Agored i’w defnyddio wrth ddarparu Prentisiaethau TG Uwch

Aelodau'r cyngor

Skip to top of page or to page menu