Skip to page content
This is a placeholder image

Bywgraffiad aelod Cyngor CCAUC

James Davies

Mr James Davies

Penodwyd: 1 Rhagfyr 2017 hyd 30 Tachwedd 2020

Wedi’i eni ar Benrhyn Gŵyr ac ar ôl graddio mewn Peirianneg Fecanyddol o Brifysgol Cymru, Abertawe, ymunodd James â gwaith cydrannau Grŵp Rover yn Llanelli (CalsonicKansei erbyn hyn) yn 1989. Arhosodd ym maes Ymchwil a Datblygu tan 2006, gan ychwanegu Gwerthiant a Marchnata (2001) ar gyfer Busnes Ewropeaidd CK. Yn 2006 cafodd ei benodi’n Bennaeth CalsonicKansei Europe (plc) ar gyfer y DU, Ewrop a Rwsia (trosiant o £700m mewn systemau Cabanau Peilot a Threnau Pŵer). Yn 2011 cafodd ei benodi’n Swyddog Corfforedig cyntaf Calsonic Kansei Corporation heb fod yn enedigol o Japan, yn gweithio yn Ewrop a Japan. Ei rôl ddiwethaf oedd SVP Busnes HE a Phennaeth Gwerthiant Byd-eang (trosiant o $10 biliwn) yn Japan.

Fis Ebrill 2017 daeth yn Gadeirydd Gweithredol Diwydiant Cymru i fod yn Llais Diwydiant i Lywodraeth Cymru. Hefyd Diwydiant Cymru yw corff ymbarél ESTnet, WAF ac AFW.

Yn Gymrawd Anrhydeddus i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, arferai fod ar gyrff cynghori Autocouncil, prifysgolion a Bwrdd SMMT hefyd.

Diddordebau datganedig
Sefydliad lle mae'r diddordebNatur y diddordeb
1. Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi SantCymrawd Anrhydeddus
2. Coleg Prifysgol Abertawe [Prifysgol Abertawe erbyn hyn]Graddio yn 1986
3. Bwrdd Cynghori Gweinidogol. (Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth), Llywodraeth CymruAelod. Dim tâl.
4. Astute 2020 – Bwrdd Aelod (Perchennog contract – Prifysgol Abertawe). Dim tâl.
5. Crwsibl CymruDerbyniodd gais am ysgrifennu Rhagair ar gyfer adroddiad yr Archwiliad Gwyddoniaeth ac Arloesi
6. Diwydiant Cymru (Cyflogwr)Cwmni Teckal o Lywodraeth Cymru. Cadeirydd Gweithredol / Cyfarwyddwr. Yn cael tâl.

Aelodau'r cyngor

Skip to top of page or to page menu