Skip to page content

Pwyllgor Profiad Myfyrwyr, Addysgu ac Ansawdd

Mae'r Pwyllgor Profiad Myfyrwyr, Addysgu ac Ansawdd yn cyfarfod bob pedwar mis.

Aelodaeth

Aelodau
Yr Athro Leni Oglesby, Cyngor (Cadeirydd)
Bethan Guilfoyle, Cyngor
Yr Athro Julie Lydon, Prifysgol De Cymru
Rob Humphreys, Y Brifysgol Agored yng Nghymru
Yr Athro Alan Speight, Prifysgol Abertawe
Dr David Wright, Prifysgol Bangor
Yr Athro April McMahon, Addysg Uwch Cymru
Beth Button, UCMC
Gareth Willams, Cynghrair y Cynghorau Sgiliau Sector
Stephen Griffiths, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
Richard Spear, Cynrychiolydd dysgwyr hŷn mewn addysg uwch
Greg Walker, Colegau Cymru
Yr Athro Ewart Keep, Cynrychiolydd sgiliau a chyflogadwyedd
Kieron Rees, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru
John Grattan, Cynrychiolydd Prifysgolion Cymru, fel Cadeirydd Grŵp Cynghori’r Dirprwy Is-Ganghellor ar Ddysgu ac Addysgu

Sylwedyddion
Ruth Hayton, Llywodraeth Cymru
Lisa Newberry, Prifysgolion Cymru
Dr Julian Ellis, Asiantaeth Sicrhau Ansawdd
Mark Jones, Academi Addysg Uwch
Dr Ioan Matthews, Coleg Cymraeg Cenedlaethol


Swyddogion CCAUC
Jackie Cresswell-Griffith, Pennaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd
Celia Hunt, Cyfarwyddwr Datblygu Strategol
Jane Johns, Pennaeth Ehangu Mynediad
Kimberley Meringolo, Rheolwr Profiad y Myfyriwr
Dr Cliona O'Neill, Pennaeth Profiad y Myfyriwr (ysgrifennydd)

Cylch gwaith y Pwyllgor

Adroddiad Blynyddol (Saesneg yn unig)

Mae’r Pwyllgor yn cyflwyno adroddiad blynyddol i’r Cyngor ar y modd y mae wedi cyflawni ei ddyletswyddau.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Profiad Myfyrwyr, Addysgu ac Ansawdd ar gyfer 2012/13

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Profiad Myfyrwyr, Addysgu ac Ansawdd ar gyfer 2011/12

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Profiad Myfyrwyr, Addysgu ac Ansawdd ar gyfer 2010/11

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Profiad Myfyrwyr, Addysgu ac Ansawdd ar gyfer 2008/09 – 2009/10

Mae dyddiadau'r cyfarfodydd sydd i ddod ar brif dudalen y Cyngor a Phwyllgorau.

Skip to top of page or to page menu