Skip to page content

Pwyllgor Cyflawniad a Chyfleoedd Myfyrwyr

Aelodaeth

Aelodau
Yr Athro Syr Keith Burnett, Cyngor (Cadeirydd)
James Davies, Cyngor
Sarah John, Cyngor
Rob Humphreys, Cyngor
Yr Athro Cara Aitchison, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Dr Ben Calvert, Prifysgol De Cymru
Stephen Griffiths, Cyfarwyddwr, Gwasanaethau’r Gweithlu, Addysg a Datblygu
Louise Casella, Y Brifysgol Agored
Jon Howden-Evans, Prifysgol Abertawe
Ewart Keep, Cynrychiolydd sgiliau a chyflogadwyedd
Gwyneth Sweatman, UCM Cymru
Ioan Matthews, Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Susan Gwyer Roberts, Ysgol Cil-y-Coed
Jake Smith, cynrychiolydd myfyrwyr rhan-amser
Martin Stringer, Prifysgol Abertawe
Chris Taylor, Prifysgol Caerdydd
Yr Athro Claire Taylor, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Ryan Jarvis, Coleg Gŵyr Abertawe

Sylwedyddion
Kieron Rees, Prifysgolion Cymru
Ruth Hayton, Llywodraeth Cymru

Swyddogion CCAUC
Celia Hunt, Cyfarwyddwr Datblygu Strategol
Dr Cliona O'Neill, Pennaeth Profiad y Myfyriwr
Jane Johns, Pennaeth Ehangu Mynediad
Emma Mock, Uwch Reolwr Prosiect

Cylch gorchwyl y Pwyllgor Cyflawniad a Chyfleoedd Myfyrwyr


Sefydlwyd y Pwyllgor Cyflawniad a Chyfleoedd Myfyrwyr yn 2015. Mae cofnodion cyfarfodydd ei ragflaenydd, y Pwyllgor Addysgu ac Ymgysylltu â Phrofiadau Myfyrwyr, wedi cael eu harchifo.

Skip to top of page or to page menu