Skip to page content

Pwyllgor Cyflawniad a Chyfleoedd Myfyrwyr

Aelodaeth

Aelodau
Yr Athro Syr Keith Burnett, Cyngor (Cadeirydd)
James Davies, Cyngor
Rob Humphreys, Cyngor
Sarah John, Cyngor
Yr Athro Cara Aitchison, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Dr Ben Calvert, Prifysgol De Cymru
Louise Casella, Y Brifysgol Agored
Stephen Griffiths, Cyfarwyddwr, Gwasanaethau’r Gweithlu, Addysg a Datblygu
Jon Howden-Evans, Prifysgol Abertawe
Ryan Jarvis, Coleg Gŵyr Abertawe
Ewart Keep, Cynrychiolydd sgiliau a chyflogadwyedd
Ioan Matthews, Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Jake Smith, cynrychiolydd myfyrwyr rhan-amser
Martin Stringer, Prifysgol Abertawe
Gwyneth Sweatman, UCM Cymru
Yr Athro Claire Taylor, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Chris Taylor, Prifysgol Caerdydd

Sylwedyddion
Ruth Hayton, Llywodraeth Cymru
Kieron Rees, Prifysgolion Cymru

Swyddogion CCAUC
Celia Hunt, Cyfarwyddwr Datblygu Strategol
Jane Johns, Pennaeth Ehangu Mynediad
Emma Mock, Uwch Reolwr Prosiect
Dr Cliona O'Neill, Pennaeth Profiad y Myfyriwr

Cylch gorchwyl y Pwyllgor Cyflawniad a Chyfleoedd Myfyrwyr


Sefydlwyd y Pwyllgor Cyflawniad a Chyfleoedd Myfyrwyr yn 2015. Mae cofnodion cyfarfodydd ei ragflaenydd, y Pwyllgor Addysgu ac Ymgysylltu â Phrofiadau Myfyrwyr, wedi cael eu harchifo.

Skip to top of page or to page menu