Skip to page content

Pwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymgysylltu

Bydd y Pwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymgysylltu yn cyfarfod dwywaith y flwyddyn.

Aelodaeth

Aelodau
Yr Athro Mark E Smith, Cyngor (Cadeirydd)
Yr Athro Syr Keith Burnett, Cyngor
James Davies, Cyngor
Joshua Miles, FSB Cymru
Chris Meadows, IQE
Yr Athro Hilary Lappin-Scott, Prifysgol Abertawe
Jarred Evans, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Yr Athro David Shepherd, Prifysgol Bangor
Yr Athro Steve Gill, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Leila Gouran, Rhwydwaith Swyddogion Cyswllt Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Nick Bourne, Swyddog Cyswllt Diwydiannol AU Cymru

Sylwedyddion
Amanda Wilkinson, Prifysgolion Cymru
Berwyn Davies, Addysg Uwch Cymru Brwsel
Dr Robert Hoyle, Llywodraeth Cymru
Phil Allen, Llywodraeth Cymru
Sue Morgan, Llywodraeth Cymru
Dr Carolyn Reeve, Yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (BIS)

Swyddogion CCAUC
Bethan Owen, Cyfarwyddwr Ymgysylltiad Sefydliadol
Dr Alyson Thomas, Pennaeth Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltu
Dr Tove Oliver, Uwch Reolwr Ewropeaidd a Rhyngwladol (ysgrifennydd)
Linda Tiller, Uwch Reolwr Ymchwil

Cylch gorchwyl y Pwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymgysylltu

Mae dyddiadau'r cyfarfodydd sydd i ddod ar brif dudalen y Cyngor a Phwyllgorau.

Skip to top of page or to page menu