Skip to page content

Pwyllgor tâl

Bydd y Pwyllgor Tâl yn cyfarfod unwaith y flwyddyn fel rheol, yn yr Hydref.  Bydd ein Cyngor yn derbyn cofnodion cyfarfodydd o’r Pwyllgor mor fuan â phosibl wedi’r cyfarfodydd, er eu bod yn aml yn cynnwys gwybodaeth sydd wedi’i heithrio rhag ei chyhoeddi o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Aelodaeth

Aelodau
David Allen (Cadeirydd)
Y Fonesig Sandra Burslem
Dr Colin Wyatt

Aelod annibynnol
Gill George

Swyddog CCAUC
Nick Williams, Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol (Ysgrifenyddiaeth)

Oherwydd cyfrinachedd nid oes rheidrwydd i ddatgelu cofnodion y Pwyllgor Tâl.

Cylch gwaith y Pwyllgor Tâl (Saesneg yn unig)

Mae dyddiadau'r cyfarfodydd sydd i ddod ar brif dudalen y Cyngor a Phwyllgorau.

Skip to top of page or to page menu