Skip to page content

Pwyllgor Tâl

Bydd y Pwyllgor Tâl yn cyfarfod unwaith y flwyddyn fel rheol, yn yr Hydref.  Bydd ein Cyngor yn derbyn cofnodion cyfarfodydd o’r Pwyllgor mor fuan â phosibl wedi’r cyfarfodydd, er eu bod yn aml yn cynnwys gwybodaeth sydd wedi’i heithrio rhag ei chyhoeddi o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Aelodaeth

Aelodau
David Allen (Cadeirydd)
Yr Athro Aaqil Ahmed
Sarah John

Aelod annibynnol
Gill George

Swyddog CCAUC
Nick Williams, Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol (Ysgrifenyddiaeth)

Oherwydd cyfrinachedd nid oes rheidrwydd i ddatgelu cofnodion y Pwyllgor Tâl.

Cylch gwaith y Pwyllgor Tâl (Saesneg yn unig)

Mae dyddiadau'r cyfarfodydd sydd i ddod ar brif dudalen y Cyngor a Phwyllgorau.

Skip to top of page or to page menu