Skip to page content

Pwyllgor Datblygu Strategol

Mae'r Pwyllgor Datblygu Strategol yn cwrdd o leiaf dwywaith y flwyddyn.

Aelodaeth

Aelodau
Y Fonesig Sandra Burslem (Cadeirydd)
David Allen
Yr Athro Robin Williams
Bethan Guilfoyle
Yr Athro Leni Oglesby
Prif Weithredwr CCAUC (ex officio) - Dr David Blaney

Aelod annibynnol
Swydd wag

Swyddogion CCAUC
Dr Ewen Brierley, Pennaeth Cynaliadwyedd a Sicrwydd
Celia Hunt, Cyfarwyddwr Datblygu Strategol
Bethan Owen, Cyfarwyddwr Ymgysylltu Sefydliadol

Cylch gwaith y Pwyllgor Datblygu Strategol

Mae dyddiadau'r cyfarfodydd sydd i ddod ar brif dudalen y Cyngor a Phwyllgorau.

Skip to top of page or to page menu