Skip to page content

Pwyllgor Asesu Ansawdd

Aelodaeth

Aelodau
Yr Athro Helen Marshall, Cyngor (Cadeirydd)
Rob Humphreys, Cyngor
Dan Derricott, Prifysgol Warwick
Laura Porter, Gymwysterau Cymru
Gwyneth Sweatman, UCMC
Vikki Smith, Annibynnol
Yr Athro Ian Robinson, Annibynnol

Sylwedyddion
Kieron Rees, Prifysgolion Cymru
Iestyn Davies, Colegau Cymru

Swyddogion CCAUC
Celia Hunt, Cyfarwyddwr Datblygu Strategol
Dr Cliona O'Neill, Pennaeth Profiad y Myfyriwr

PAA Telerau arweiniad cryno

Sefydlwyd y Pwyllgor Asesu Ansawdd yn 2015. Mae cofnodion cyfarfodydd ei ragflaenydd, y Pwyllgor Addysgu ac Ymgysylltu â Phrofiadau Myfyrwyr, wedi cael eu harchifo.

Skip to top of page or to page menu