Skip to page content

Pwyllgor Asesu Ansawdd

Aelodaeth

Aelodau
Yr Athro Helen Marshall, Cyngor (Cadeirydd)
Dr John Graystone, Cyngor
Rob Humphreys, Cyngor
Alex Bols, Guild HE
Dan Derricott, Prifysgol Warwick
Laura Porter, Prifysgol Bath Spa
Yr Athro Ian Robinson, Annibynnol
Vikki Smith, Annibynnol
Gwyneth Sweatman, UCMC

Sylwedyddion
Iestyn Davies, Colegau Cymru
Kieron Rees, Prifysgolion Cymru

Swyddogion CCAUC
Celia Hunt, Cyfarwyddwr Datblygu Strategol
Dr Cliona O'Neill, Pennaeth Profiad y Myfyriwr

PAA Telerau arweiniad cryno

Sefydlwyd y Pwyllgor Asesu Ansawdd yn 2015. Mae cofnodion cyfarfodydd ei ragflaenydd, y Pwyllgor Addysgu ac Ymgysylltu â Phrofiadau Myfyrwyr, wedi cael eu harchifo.

Skip to top of page or to page menu