Skip to page content

Pwyllgor Adnoddau Dynol

Bydd y Pwyllgor Adnoddau Dynol yn cyfarfod sawl gwaith y flwyddyn yn unol â’i gylch gwaith.  Bydd ein Cyngor yn derbyn cofnodion cyfarfodydd o’r Pwyllgor mor fuan â phosibl wedi’r cyfarfodydd, er eu bod yn aml yn cynnwys gwybodaeth sydd wedi’i heithrio rhag ei chyhoeddi o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Aelodaeth

Aelodau
Yr Athro Aaqil Ahmed (Cadeirydd)
Sarah John

Aelod annibynnol
Gill George

Swyddogion CCAUC
Dr David Blaney, Prif Weithredwr
Nick Williams, Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol
Sarah McIndo, Rheolwr AD (Ysgrifenyddiaeth)

Oherwydd cyfrinachedd nid oes rheidrwydd i ddatgelu Cofnodion y Pwyllgor AD.

Cylch gwaith y Pwyllgor AD (Saesneg yn unig)

Mae dyddiadau'r cyfarfodydd sydd i ddod ar brif dudalen y Cyngor a Phwyllgorau.

Skip to top of page or to page menu