Skip to page content

Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Mae'r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn fel arfer, ym mis Mawrth, mis Mehefin a mis Hydref. Mae'r Cyngor yn derbyn cofnodion cyfarfodydd y Pwyllgor cyn gynted ag sy'n bosibl ar ôl y cyfarfodydd, er eu bod yn aml yn cynnwys gwybodaeth a eithrir rhag ei chyhoeddi o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Aelodaeth

Aelodau
David Mason (Cadeirydd)
Dr John Graystone

Aelodau Annibynnol
Seamus Gates
Andrew Lewis
Swydd wag

Sylwedyddion
Jason Blewitt (Swyddfa Archwilio Cymru)
Anthony Veale (Swyddfa Archwilio Cymru)

Swyddogion CCAUC
Dr David Blaney, Prif Weithredwr
Dr Ewen Brierley, Pennaeth Cynaliadwyedd a Sicrwydd
Dale Hall, Ysgrifennydd y Cyngor
Sue Humphreys, Pennaeth Archwilio Mewnol
Bethan Owen, Cyfarwyddwr Ymgysylltiad Sefydliadol
Nick Williams, Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol

Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg (Saesneg yn unig)

Mae dyddiadau'r cyfarfodydd sydd i ddod ar brif dudalen y Cyngor a Phwyllgorau.

Skip to top of page or to page menu