Skip to page content

Pwyllgor Penodiadau CCAUC

Cynhelir busnes y Pwyllgor Penodiadau drwy ohebiaeth yn ôl y gofyn ac nid amserlennir dyddiadau ar gyfer cyfarfodydd.

Aelodaeth

Aelodau
David Allen, Cadeirydd y Cyngor a’r Pwyllgor Tâl
Yr Athro Leni Oglesby, Cadeirydd y Pwyllgor Asesu Ansawdd
Bethan Guilfoyle, Cadeirydd y Pwyllgor Cyflawniad a Chyfleoedd Myfyrwyr
Yr Athro Robin Williams, Cadeirydd y Pwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymwneud
David Mason, Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg
Y Fonesig Sandra Burslem, Cadeirydd y Pwyllgor Datblygu Strategol
Dr Colin Wyatt, Cadeirydd y Pwyllgor Adnoddau Dynol
Dr David Blaney, Prif Weithredwr

Aelod annibynnol
Gill George

Swyddogion CCAUC
Dale Hall, Ysgrifennydd y Cyngor (Ysgrifennydd)

Cylch Gwaith y Pwyllgor Penodiadau (Saesneg yn unig)

Skip to top of page or to page menu