Skip to page content

Sut i wneud cais

I wneud cais am swydd yn CCAUC gallwch naill ai:

  • cysylltu â’n Hadran Adnoddau Dynol (gweler y manylion isod) i ofyn am becyn gwneud cais, neu
  • lawrlwytho Ffurflen Gais, Arweiniad ar Lenwi Eich Ffurflen Gais, a Llyfryn Gwybodaeth

Ffurflen gais yn y Gymraeg

Fersiwn Word

Fersiwn PDF

Ffurflen gais yn y Saesneg

Fersiwn Word

Ferswin PDF

Dogfennau ategol

Arweiniad ar lenwi eich ffurflen gais

Crynodeb telerau ac amodau cyflogaeth

Ar ôl llenwi eich ffurflen gais, byddwch cystal â’i dychwelyd i ni drwy bost neu e-bost. Gweler y manylion cysylltu isod.

Byddwch cystal â nodi Cyfeirnod y Swydd ar bob gohebiaeth a ffurflen gais. Cydnabyddir pob ffurflen gais a dderbynnir drwy e-bost neu a ddychwelir gyda cherdyn post.

Mae CCAUC yn croesawu’n gynnes ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned. Gwneir penodiadau ar sail teilyngdod.

Croesawn geisiadau a gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cysyllter â’r Adran Adnoddau Dynol

Drwy e-bost: hrdepartment@hefcw.ac.uk

Dros y ffôn: 029 2085 9645

Drwy ffacs: 029 2085 9700

Drwy’r post:
Adran Adnoddau Dynol
CCAUC
Tŷ Afon
Heol Bedwas
Bedwas
Caerffili
CF83 8WT

Mae’r holl wybodaeth a ddarperir ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch, gan gynnwys CD electronig, CD sain, Braille a phrint mawr drwy wneud cais.Skip to top of page or to page menu