Skip to page content

Gwarchod data

Mae Deddf Gwarchod Data 1998 yn rheoli sut y gall CCAUC gael, cadw, defnyddio a datgelu gwybodaeth yn ymwneud ag unigolion.

Mae'r ddogfen hon yn rhoi braslun o'r Ddeddf Gwarchod Data. Gall staff CCAUC ei defnyddio i'w helpu i benderfynu a yw'r data y maent hwy'n gyfrifol amdanynt yn cael eu rheoli o dan y Ddeddf.  Mae hi hefyd yn egluro'r rheolau ar gyfer storio, defnyddio a datgelu data o'r fath.

Arweiniad i staff CCAUC ar y Ddeddf Gwarchod Data (Saesneg yn unig)

Cysylltu â'r Swyddog Diogelu Data

Alison Haggett yw Swyddog Diogelu Data CCAUC a dylid cyfeirio pob ymholiad gwarchod data ati.

Alison Haggett
Pennaeth Systemau Gwybodaeth a Chyfleusterau
CCAUC
Tŷ Afon
Heol Bedwas
Bedwas
Caerffili
CF83 8WT

Ffôn: 029 2085 9650

info@hefcw.ac.uk

Skip to top of page or to page menu