Skip to page content

Llythyr cylch gwaith blynyddol i CCAUC

Mae CCAUC yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn derbyn cylch gwaith blynyddol gan Lywodraeth Cymru’n dynodi meysydd gwaith i’w cyflawni’r flwyddyn ganlynol am y cyllid a ddyrennir i ni.

Mae’r llythyr cylch gwaith ar gyfer 2018-19 i’w gael yma (Saesneg yn unig):

Llythyr cylch gwaith 2018-19

Llythyr cylch gwaith 2017-18: adolygwyd Atodiad 1, Mawrth 2018 (Saesneg yn unig)

Atodiad 1 diwygiedig, Mai 2018

Mae’r llythyr cylch gwaith ar gyfer 2017-18 i’w gael yma (Saesneg yn unig):

Llythyr cylch gwaith 2017-18

Llythyr cylch gwaith 2016-17: adolygwyd Atodiad 1, Mawrth 2017 (Saesneg yn unig)

Atodiad 1 diwygiedig, Mawrth 2017

Llythyr cylch gwaith 2016-17 - dyraniadau cyllid diwygiedig (Saesneg yn unig)

Llythyr cylch gwaith 2016-17 - dyraniadau cyllid diwygiedig

Mae llythyron cylch gwaith blaenorol i’w gweld yma (Saesneg yn unig):

Llythyr cylch gwaith 2016-17

Llythyr cylch gwaith 2015-16

Llythyr cylch gwaith 2014-15

Llythyr cylch gwaith 2013-14

Llythyr cylch gwaith 2012-13

Llythyr cylch gwaith 2011-12

Llythyr cylch gwaith 2010-11

Llythyr cylch gwaith 2009-10

Llythyr cylch gwaith 2008-09

Llythyr cylch gwaith 2007-08

Llythyr cylch gwaith 2006-07

Llythyr cylch gwaith 2005-06

Llythyr cylch gwaith 2004-05

Skip to top of page or to page menu