Skip to page content

Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae cyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg – ynghyd ag yn Saesneg – yn rhan nodedig a phwysig o addysg uwch yng Nghymru.

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynllunio, cynnal a datblygu cyrsiau ac adnoddau cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr. Mae’r Coleg yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r - ac mewn - prifysgolion yng Nghymru ac yn cyllido nifer o brosiectau a fydd yn cyfoethogi profiadau astudio myfyrwyr cyfrwng Cymraeg yn y dyfodol. Gall myfyrwyr a darpar fyfyrwyr hefyd ymaelodi â’r Coleg.

Mae'r tudalennau Astudio ar wefan y Coleg yn rhoi gwybodaeth am astudio yn y Gymraeg, a chwilotydd cyrsiau gyda dolenni â gwefannau'r prifysgolion.

Skip to top of page or to page menu