Skip to page content

Dewis cwrs

Gall nifer o ffactorau eich helpu i benderfynu pa gwrs addysg uwch i’w ddewis, megis:

  • Lefel y cwrs - o radd sylfaen i ddoethuriaeth
  • Cynnwys y cwrs
  • Modd y cwrs - amser-llawn neu ran-amser - neu ei hyd
  • Canlyniadau Adolygiadau sefydliadol
  • Canlyniadau asesiadau ymchwil
  • Bodlonrwydd myfyrwyr ar y cwrs neu sefydliad
  • Y lleoliad (campws, dinas, arfordirol, gwledig, ac ati) neu faint y sefydliad
  • Y cyfleusterau neu weithgareddau allgyrsiol yn y sefydliad
  • Cymorth ariannol neu fwrsarïau ar gyfer y cwrs neu yn y sefydliad

Cyn i chi ddechrau, a sut i wneud cais:

UCAS

Map o leoliadau sefydliadau addysg uwch yng Nghymru:

Wales.com: study

Cyrsiau is-raddedig:

Unistats

Ar gyfer pob cwrs, ewch i wefannau’r sefydliadau unigol:

Sefydliadau addysg uwch

Bodlonrwydd myfyrwyr:

Unistats

Canlyniadau Adolygiadau Sefydliadol:

Asiantaeth Sicrhau Ansawdd: Adroddiadau Adolygiadau

Ansawdd ymchwil:

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014

Ar gyfer lefelau o ffioedd a bwrsarïau i fyfyrwyr:

Cynlluniau Ffioedd darparwyr addysg uwch

Cyfleoedd ôl-raddedig :

Prospects

Skip to top of page or to page menu