Skip to page content

Cyfraddau cyfranogiad ar gyfer myfyrwyr Cymreig

mewn addysg uwch yn y DU

Mae’r cyhoeddiad hwn yn rhoi gwybodaeth am gyfraddau cyfranogiad mewn AU drwy gyfrwng cyfres o fapiau a siartiau sy’n dangos sut y mae lefelau o gyfranogiad yn amrywio yn ôl oedran, modd astudio a rhyw ar hyd a lled Cymru.

Cyfraddau cyfranogiad ar gyfer myfyrwyr Cymreig mewn addysg uwch yn y DU yn ystod 2012/13

Dangosir y wybodaeth yn ôl Awdurdod Unedol. Mae'r siartiau cyfatebol yn dangos y data mewn ffordd arall. Hefyd cymherir cyfraddau cyfranogiad ar gyfer pob un o'r grwpiau o fyfyrwyr o fewn pob Awdurdod Unedol.

Cyfraddau cyfranogiad ar gyfer myfyrwyr Cymreig mewn AU yn y DU yn ystod 2012/13


Adroddiad 2012/13 yw’r adroddiad diweddaraf sydd ar gael. Ni chyhoeddwyd adroddiadau ar gyfer blynyddoedd academaidd 2010/11 a 2011/12, ond mae’r data wedi’i gynnwys o fewn adroddiad 2012/13. Mae cynlluniau i ddiweddaru’r adroddiad hwn i gynnwys data mwy diweddar yn cael eu hadolygu yn awr.

Cyfraddau cyfranogiad yng ngwledydd eraill y DU

Cyngor Cyllido'r Alban – Myfyrwyr Addysg Uwch a myfyrwyr cymwysedig yn sefydliadau yr Alban 2016-17


Swyddfa Myfyrwyr - Cyfranogiad POLAR a Chyfranogiad


Department Yr Adran Addysg - Cyfraddau Cyfranogiad mewn Addysg Uwch: 2006 hyd 2016Adran yr Economi Gogledd Iwerddon - Mynegai Oedran-Cyfranogiad Addysg Uwch ar gyfer Gogledd Iwerddon – 1993/94 hyd 2016/17Skip to top of page or to page menu