Skip to page content

Ystadegau o ffynonellau eraill

Crynhoir isod ffynonellau eraill lle y gellir cael ystadegau am ddarpariaeth yn y DU.

Addysg uwch yng Nghymru

Mae’r Gyfarwyddiaeth Ystadegau yn Llywodraeth Cymru yn defnyddio data’r AYAU i gyhoeddi nifer o ddatganiadau a bwletinau ystadegol ar addysg a hyfforddiant ôl-16 gan gynnwys darpariaeth AU yng Nghymru.

Yn fwy eang, mae’n cyhoeddi gwybodaeth am Gymru ac yn hybu defnydd o’r wybodaeth hon yn y broses benderfynu o fewn y llywodraeth a thu hwnt. Mae yna amrywiaeth eang o bynciau yn cael eu trin, yn cynnwys demograffeg, iechyd, tai, addysg, hyfforddiant, amaethyddiaeth, diwydiant, yr economi, llywodraeth leol, trafnidiaeth, yr amgylchedd a'r iaith Gymraeg.

Gwasanaeth di-dâl yw StatsCymru sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawrlwytho tablau o'r data swyddogol mwyaf manwl sydd ar gael am Gymru.

Gwefan StatsCymru

Addysg uwch yn y DU

Yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (AYAU) yw’r ffynhonnell ganolog ar gyfer casglu a lledaenu ystadegau am addysg uwch yn y DU a gyllidir gan y cyhoedd.

Bydd yr AYAU yn cynhyrchu nifer o gyhoeddiadau bob blwyddyn ar fyfyrwyr addysg uwch, myfyrwyr sy’n cymhwyso, cyrchfannau myfyrwyr ar ôl gadael, staff ac ariannu addysg uwch yn y DU. Mae tablau di-dâl ar gael ar-lein sy’n crynhoi gwybodaeth am fyfyrwyr yn y DU.

Hefyd mae data’r AYAU ar gael i sefydliadau drwy’r Gronfa Ddata Gwybodaeth Addysg Uwch (heidi).

Gwasanaeth gwybodaeth rheoli wedi’i seilio ar y we yw heidi sy’n darparu mynediad hwylus i ffynhonnell gyfoethog o wybodaeth am addysg uwch. Ar hyn o bryd mae dros gant tri deg pump o sefydliadau AU yn tanysgrifio i heidi.

Gwefan yr AYAU

Gwefan heidi

Skip to top of page or to page menu