Skip to page content

Ystadegau hyfforddiant cychwynnol athrawon (HCA)

Cyhoeddwn ystod o ddata am y boblogaeth o fyfyrwyr HCA ym mhob sefydliad sy’n darparu HCA, yn ogystal â thablau cryno ar gyfer y sector.

Diweddarwn y wybodaeth hon bob blwyddyn. Gall y wybodaeth fod o gymorth i ddarpar athrawon dan hyfforddiant sy’n ceisio gwybodaeth am berfformiad darparwyr HCA.

Mae’r data’n cynnwys:
  • niferoedd o fyfyrwyr
  • cymwysterau mynediad
  • niferoedd o fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg
  • niferoedd sy’n ennill Statws Athro Cymwysedig
  • dosbarthiadau gradd i’r rheiny ar gyrsiau israddedig
  • cyrchfannau ymadawyr, gan gynnwys niferoedd yn mynd i mewn i’r proffesiwn dysgu yng Nghymru ac mewn mannau eraill
  • gwybodaeth am gyfle cyfartal: rhyw, proffil oedran, tarddiad ethnig a statws anabledd

Gwybodaeth ystadegol 2013/14

Gwybodaeth ystadegol 2012/13

Gwybodaeth ystadegol 2011/12

Gwybodaeth ystadegol 2010/11

Gwybodaeth ystadegol 2009/10

Gwybodaeth ystadegol 2008/09

Gwybodaeth ystadegol 2007/08

Gwybodaeth ystadegol 2006/07

Gwybodaeth ystadegol 2005/06

Gwybodaeth ystadegol 2004/05

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cyhoeddi gwybodaeth am fyfyrwyr sy’n hyfforddi i fod yn athrawon ar gyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) sy’n arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC). Y flwyddyn olaf y bydd CCAUC yn cyhoeddi data ar ei chyfer yw 2015/16.

Addysg Gychwynnol i Athrawon


Skip to top of page or to page menu