Skip to page content

Astudiaethau arbennig CCAUC

Bob blwyddyn byddwn yn ymgymryd ag astudiaeth arbennig o bwnc yn ymwneud ag addysg uwch yng Nghymru.

Dechreuwyr a chymwysedigion o sefydliadau addysg uwch yng Nghymru yn ôl y maes pwnc

Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno dadansoddiad o ddechreuwyr a chymwysedigion o gyrsiau addysg uwch mewn sefydliadau addysg uwch (SAUau) yng Nghymru yn ystod cyfnod o bedair blynedd o 2002/03 hyd 2005/06 yn ôl y maes pwnc, modd a’r lefel astudio. [Saesneg yn unig]

Dechreuwyr a chymwysedigion o SAUau yng Nghymru

Cyn 2005/06 câi astudiaeth arbennig ei chynnwys yn rhan 2 o’r gyfrol flynyddol o ystadegau, a byddai gwybodaeth ategol ychwanegol yn cael ei chynnwys yn Atodiad B i’r gyfrol honno.

Cofrestriadau israddedig ar gyrsiau di-radd

Mae Rhan 2 o Ystadegau Addysg Uwch Cymru 2004/05 yn cynnwys astudiaeth arbennig ar weithgarwch a nodweddion myfyrwyr a oedd wedi’u cofrestru ar gyrsiau israddedig nad oedd yn arwain at radd yn 2004/05. [Saesneg yn unig]

Ystadegau Addysg Uwch yng Nghymru 2004/05

Ble mae’r myfyrwyr yn astudio

Mae Rhan 2 o Ystadegau Addysg Uwch Cymru 2003/04 yn cynnwys astudiaeth arbennig sy’n trafod o ble y daeth yr israddedigion newydd yn SAUau Cymru ac i ble yr aeth israddedigion newydd o Gymru i astudio yn y DU yn ystod 2003/04. [Saesneg yn unig]

Ystadegau Addysg Uwch yng Nghymru 2003/04

Skip to top of page or to page menu