Skip to page content

Data monitro’r sector addysg uwch (AU):

cydraddoldeb ac amrywiaeth

Bob blwyddyn bydd CCAUC yn casglu ac yn cynhyrchu data ystadegol ar berfformiad y sector addysg uwch mewn perthynas â chydraddoldeb ac amrywiaeth.

Mae’r data a ddefnyddir ar gyfer monitro yn dod o gofnodion yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (AYAU). Cyflwynir y data i’r AYAU gan bob sefydliad AU yn y DU ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd ac mae CCAUC yn derbyn y wybodaeth gan yr AYAU (Saesneg yn unig). Mae’r adroddiadau hyn a’r dadansoddiadau sy’n cyd-fynd â hwy yn seiliedig ar ffurflenni a ddychwelir gan Sefydliadau Addysg Uwch Cymru.

2015/2016

Canlyniadau Monitro Oed o’r Sector AU yng Nghymru 2015/2016

Canlyniadau Monitro Anabledd o’r Sector AU yng Nghymru 2015/2016

Canlyniadau Monitro Ethnigrwydd o’r Sector AU yng Nghymru 2015/2016

Canlyniadau Monitro Rhyw o’r Sector AU yng Nghymru 2015/2016

Crynodeb o’r Canlyniadau Monitro Anabledd o’r Sector Addysg Uwch yng Nghymru

2014/2015

Canlyniadau Monitro Oed o’r Sector AU yng Nghymru 2014/2015

Canlyniadau Monitro Anabledd o’r Sector AU yng Nghymru 2014/2015

Canlyniadau Monitro Ethnigrwydd o’r Sector AU yng Nghymru 2014/2015

Canlyniadau Monitro Rhyw o’r Sector AU yng Nghymru 2014/2015

Crynodeb o’r Canlyniadau Monitro Anabledd o’r Sector Addysg Uwch yng Nghymru

2013/2014

Canlyniadau Monitro Oed o’r Sector AU yng Nghymru 2013/2014

Canlyniadau Monitro Anabledd o’r Sector AU yng Nghymru 2013/2014

Canlyniadau Monitro Ethnigrwydd o’r Sector AU yng Nghymru 2013/2014

Canlyniadau Monitro Rhyw o’r Sector AU yng Nghymru 2013/2014

Crynodeb o’r Canlyniadau Monitro Anabledd o’r Sector Addysg Uwch yng Nghymru

2012/2013

Canlyniadau Monitro Oed o’r Sector AU yng Nghymru 2012/2013

Canlyniadau Monitro Anabledd o’r Sector AU yng Nghymru 2012/2013

Canlyniadau Monitro Ethnigrwydd o’r Sector AU yng Nghymru 2012/2013

Canlyniadau Monitro Rhyw o’r Sector AU yng Nghymru 2012/2013

Crynodeb o’r Canlyniadau Monitro Anabledd o’r Sector Addysg Uwch yng Nghymru

2011/2012

Canlyniadau Monitro Oed o’r Sector AU yng Nghymru 2011/2012

Canlyniadau Monitro Anabledd o’r Sector AU yng Nghymru 2011/2012

Canlyniadau Monitro Ethnigrwydd o’r Sector AU yng Nghymru 2011/2012

Canlyniadau Monitro Rhyw o’r Sector AU yng Nghymru 2012/2012

Crynodeb o’r Canlyniadau Monitro Anabledd o’r Sector Addysg Uwch yng Nghymru

2010/2011

Canlyniadau Monitro Oed o’r Sector AU yng Nghymru 2010/2011

Canlyniadau Monitro Anabledd o’r Sector AU yng Nghymru 2010/2011

Canlyniadau Monitro Ethnigrwydd o’r Sector AU yng Nghymru 2010/2011

Canlyniadau Monitro Rhyw o’r Sector AU yng Nghymru 2010/2011

Crynodeb o’r Canlyniadau Monitro Anabledd o’r Sector Addysg Uwch yng Nghymru

2009/2010

Canlyniadau Monitro Oed o’r Sector AU yng Nghymru 2009/2010

Canlyniadau Monitro Anabledd o’r Sector AU yng Nghymru 2009/2010

Canlyniadau Monitro Ethnigrwydd o’r Sector AU yng Nghymru 2009/2010

Canlyniadau Monitro Rhyw o’r Sector AU yng Nghymru 2009/2010

Crynodeb o’r Canlyniadau Monitro Anabledd o’r Sector AU yng Nghymru

2008/2009

Canlyniadau Monitro Oed o’r Sector AU yng Nghymru 2008/2009

Canlyniadau Monitro Anabledd o’r Sector AU yng Nghymru 2008/2009

Canlyniadau Monitro Ethnigrwydd o’r Sector AU yng Nghymru 2008/2009

Canlyniadau Monitro Rhyw o’r Sector AU yng Nghymru 2008/2009

Crynodeb o’r Canlyniadau Monitro Anabledd o’r Sector AU yng Nghymru

2007/2008

Canlyniadau Monitro Oed o’r Sector AU yng Nghymru 2007/2008

Canlyniadau Monitro Anabledd o’r Sector AU yng Nghymru 2007/2008

Canlyniadau Monitro Ethnigrwydd o’r Sector AU yng Nghymru 2007/2008

Canlyniadau Monitro Rhyw o’r Sector AU yng Nghymru 2007/2008

Crynodeb o’r Canlyniadau Monitro Anabledd o’r Sector AU yng Nghymru

Skip to top of page or to page menu