Skip to page content
This is a placeholder image

Prifysgol Cymru

CyfeiriadCofrestrfa'r Brifysgol
Rhodfa'r Brenin Edward VII
Caerdydd
CF10 3NS
Ffôn029 2037 6999
Gwefanwww.wales.ac.uk
Twitter@uniwales
Is-GanghellorYr Athro Medwin Hughes
CadeiryddMr Alun Thomas
Hanes

Sefydlwyd Prifysgol Cymru drwy Siarter Frenhinol yn 1893, ac mae wedi chwarae rôl sylweddol o ran datblygu Addysg Uwch yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

Ym mis Hydref 2011, gwnaeth Cynghorau Prifysgol Cymru, Prifysgol Fetropolitan Abertawe gynt a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, ymrwymiad i uno. Cwblhawyd cymal cyntaf yr uniad fis Hydref 2012, pan wnaeth Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant uno gyda Phrifysgol Fetropolitan Abertawe. Bydd y sefydliadau sy'n weddill yn cyd-weithio i greu sefydliad unedig dan Siarter 1828 Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Bydd Prifysgol Cymru yn anrhydeddu ac yn cyflawni ei hymrwymiadau i'r myfyrwyr hynny sydd wedi'u cofrestru i astudio ar gyfer ei dyfarniadau, wrth barhau i gael eu monitro gan yr awdurdodau rheoleiddiol perthnasol yn y DU.

Ym mis Awst 2013, gwnaeth Prifysgol Cymru gyhoeddi ei bod wedi creu Adduned Cymru a fydd yn diogelu etifeddiaeth a gwerthoedd craidd y Brifysgol ar gyfer y genedl a chenhedloedd y dyfodol.

Skip to top of page or to page menu