Skip to page content
This is a placeholder image

Prifysgol De Cymru

CyfeiriadHeol Llantwit
Trefforest
Pontypridd
Rhondda Cynon Taf
CF37 1DL
Ffôn01443 480480
Gwefannauwww.southwales.ac.uk
www.cbcdc.ac.uk
Twitter@UniSouthWales
@ColegCerddDrama
Is-Ganghellor a Phrif WeithredwrYr Athro Julie Lydon
Cadeirydd y LlywodraethwyrMr Gareth Williams
Hanes

Ffurfiwyd Prifysgol de Cymru yn Ebrill 2013 drwy uno Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru, Casnewydd.

Prifysgol Morgannwg

Prifysgol Cymru, Casnewydd

Lleoliad

Prif leoliad y Brifysgol yw ei champws yn Nhrefforest. Yn ychwanegol, mae ganddi gampysau yng Nglyn-taf (Cyfadran Iechyd, Chwaraeon a Gwyddoniaeth) ac ym Merthyr Tudful (Cyfadran Addysg Bellach). Ym Medi 2007, agorodd y Brifysgol gampws newydd yng nghanol Caerdydd o’r enw “ATRiuM” – i fod yn gartref i Ysgol Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol Caerdydd. Codwyd Campws y Ddinas yng nghanol dinas Casnewydd, ac mae’n gartref i'r Gyfadran Gelfyddydau a Busnes. Mae Campws y Ddinas yn ganolbwynt i bynciau creadigol, ac i weithgareddau busnes ac entrepreneuraidd y Brifysgol.

Proffil Academaidd 2015/16 (Ffynhonnell: Arolwg Monitro Diwedd Blwyddyn CCAUC)
Cofrestriadau myfyrwyr: cyfanswm24,110
Gan gynnwys
Myfyrwyr amser-llawn: cofrestriadau15,850
Myfyrwyr rhyngosod: cofrestriadau90
Myfyrwyr rhan-amser: cofrestriadau8,170

Sylwer: gall y data gael eu talgrynnu.

Polisi a gweithdrefn rheoli datgelu data (Saesneg yn unig)

Skip to top of page or to page menu