Skip to page content
This is a placeholder image

Prifysgol Morgannwg

Hanes

Sefydlwyd yn wreiddiol yn Nhrefforest ym 1913 fel Ysgol Pyllau De Cymru a Sir Fynwy, a dynodwyd y sefydliad fel Coleg Polytechnig Morgannwg yn Ebrill 1970. Yn Ebrill 1975, unodd â Choleg Addysg Morgannwg yn y Barri ac ail-ddynodwyd fel Coleg Polytechnig Cymru. Ar 1 Ebrill 1992, daeth y Coleg Polytechnig yn Gorfforaeth Addysg Uwch. Ar ôl y penderfyniad i ganiatáu colegau polytechnig i fabwysiadu teitl prifysgol, daeth y Coleg Polytechnig yn Brifysgol Morgannwg ar 1 Medi 1992. Ym Mai 2006, integreiddiwyd Coleg Addysg Bellach Merthyr Tudful â’r Brifysgol lle'r oedd wrth galon y Gyfadran Addysg Bellach newydd. Ar 1 Ionawr 2007, sefydlodd y Brifysgol gynghrair strategol â Choleg Cerdd a Drama Frenhinol Cymru lle daeth y Coleg yn is-gwmni a berchnogir yn gyfan gwbl gan y Brifysgol.

 
Skip to top of page or to page menu