Skip to page content
This is a placeholder image

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant 

CyfeiriadCaerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 3EP
Ffôn01267 676767
Twitter@drindoddewisant
Gwefanwww.uwtsd.ac.uk/cy/
Twitter@drindoddewisant
Is-GanghellorYr Athro Medwin Hughes
Cadeirydd y CyngorYr Hybarch Randolph Thomas
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol newydda grëwyd trwy uno’r tri sefydliad addysg uwch hynaf yng Nghymru - Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan, Coleg Prifysgol y Drindod Caerfyrddin a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe.

Hanes Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan

Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan oedd y sefydliad Prifysgol hynaf yng Nghymru. Cafodd ei agor yn swyddogol ym 1827 fel Coleg Dewi Sant. Derbyniodd Siarteri Brenhinol gan ganiatáu iddo ddyfarnu ei raddau ei hun ym 1852 a 1865. Ym 1971, daeth yn rhan o Brifysgol Cymru, gan adael ei bwerau dyfarnu graddau’n ddi-rym yn wreiddiol. Yn 2009 ymrwymodd y Brifysgol newydd i weithio gyda Choleg Prifysgol y Drindod i greu prifysgol newydd.

Hanes Coleg Prifysgol y Drindod

Sefydlwyd ym 1848 i hyfforddi athrawon ar gyfer Ysgolion Eglwys, Coleg Prifysgol y Drindod oedd yr unig Goleg Eglwys yng Nghymru. Roedd yn cynnig rhaglenni gradd galwedigaethol a gynigir trwy gyfrwng y Saesneg, y Gymraeg neu’n ddwyieithog. Roedd y Coleg Prifysgol yn gweld ei hun yn brifysgol gymunedol oedd yn gwasanaethu anghenion Cymru a’r tu hwnt. Datblygodd dimensiwn rhyngwladol trwy gysylltiadau yn UDA, Tsieina a Siapan, yn arbennig.

Hanes Prifysgol Fetropolitan Abertawe

Mae Metropolitan Abertawe wedi bod yn ganolfan flaenllaw ar gyfer cyflenwi addysg uwch alwedigaethol ers 1853. Mae'n cyflogi mwy na 500 aelod o staff ac mae'n addysgu mwy na 6,500 o fyfyrwyr. Ffurfiwyd y Brifysgol drwy uno tri choleg yn Abertawe, sef Celf, Addysg Athrawon a Thechnoleg, a sylfaenwyd yn 1853, 1872 ac 1897 yn y drefn honno. Cafodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe ei huno â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar 1 Awst 2013.

Lleoliad

Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant dri champws yn Ne Orllewin Cymru ac mae ganddi gampws yn Llundain ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, Mae campws Caerfyrddin yn Sir Gaerfyrddin, ac mae campws Llanbedr Pont Steffan yn sir Ceredigion. Mae campws Abertawe yn gampws dinesig yng nghanol y ddinas, yn ail ddinas fwyaf Cymru.

 
Proffil Academaidd 2015/16 (Ffynhonnell: Arolwg Monitro Diwedd Blwyddyn CCAUC) 
Cofrestriadau myfyrwyr: cyfanswm9,140
Gan gynnwys
Myfyrwyr amser-llawn: cofrestriadau6,140
Myfyrwyr rhyngosod: cofrestriadau0
Myfyrwyr rhan-amser: cofrestriadau3,000

Sylwer: gall y data gael eu talgrynnu.

Polisi a gweithdrefn rheoli datgelu data (Saesneg yn unig)

Skip to top of page or to page menu