Skip to page content
This is a placeholder image

Prifysgol Abertawe

CyfeiriadParc Singleton
Abertawe
SA2 8PP
Ffôn01792 205678
Gwefanwww.abertawe.ac.uk
Twitter@Prif_Abertawe
Is-Ganghellor Yr Athro Richard B Davies
Cadeirydd y Cyngor a Dirprwy GanghellorSyr Roger Jones
Hanes

Sefydlwyd Prifysgol Abertawe gan Siarter Brenhinol fel sefydliad yn rhan o Brifysgol Cymru yn 1920. Derbyniodd y Brifysgol ei phwerau dyfarnu gradd ei hun yn 2007.

Lleoliad

Mae campws Parc Singleton yn agos i'r traeth ar erwau o barcdir.

Mae Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi'r Bae ar 65 erw wrth ddod i mewn i Abertawe o'r dwyrain, ac ar lan y môr.

Mae Campws y Bae yn rhan o brosiect gwerth £450 miliwn sy'n cynnwys uwchraddio stad y Brifysgol ym Mharc Singleton.

Ymhlith y colegau ar Gampws y Bae mae'r Coleg Peirianneg a'r Ysgol Reolaeth.

Mae'r datblygiadau ar Gampws Singleton yn cynnwys cwblhau'r adeilad Gwyddoniaeth Data newydd, y Ganolfan ar gyfer Gwelliant yn Iechyd y Boblogaeth drwy Ymchwil E-gofnodion (CIPHER) gan Sefydliad Farr sy'n werth £9.3 miliwn, a Chanolfan Ymchwil Data Gweinyddol Cymru (ADRC Wales) sy'n werth £8 miliwn.

 
Proffil Academaidd 2015/16 (Ffynhonnell: Arolwg Monitro Diwedd Blwyddyn CCAUC) 
Cofrestriadau myfyrwyr: cyfanswm16,350
Gan gynnwys
Myfyrwyr amser-llawn: cofrestriadau14,095
Myfyrwyr rhyngosod: cofrestriadau290
Myfyrwyr rhan-amser: cofrestriadau1,960

Sylwer: gall y data gael eu talgrynnu.

Polisi a gweithdrefn rheoli datgelu data (Saesneg yn unig)

Skip to top of page or to page menu