Skip to page content
This is a placeholder image

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Cyfeiriad18 Heol y Tollty
Caerdydd
CF10 1AP
Ffôn029 2047 1019
Gwefanwww.open.ac.uk/wales
Twitter@OUCymru
CyfarwyddwrLouise Casella
Hanes

Y Brifysgol Agored yw’r darparwr mwyaf ar addysg uwch israddedig rhan amser yng Nghymru. Mae’n arweinydd byd am ddarparu cyfleoedd dysgu o bell arloesol a hyblyg ar lefel addysg uwch.

Drwy gynnig dysgu o bell, mae’r Brifysgol yn darparu addysg uwch i gartrefi a gweithleoedd ym mhob rhan o Gymru. Sefydlwyd y Brifysgol Agored gan siarter ar 23 Ebrill 1969, a chofrestrodd ei myfyrwyr cyntaf yn 1971.

Mae gan y Brifysgol Agored yng Nghymru boblogaeth o fwy na 7,500 o fyfyrwyr ac mae’r myfyrwyr hyn i gyd yn byw yng Nghymru ac yn astudio’n rhan amser. Y Brifysgol Agored yw’r sefydliad addysg uwch mwyaf yn y DU wrth fesur nifer y myfyrwyr, gyda thua 200,000 o fyfyrwyr (gan gynnwys nifer sylweddol o’r tu allan i’r DU).

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru’n cynnig dewis eang o gymwysterau mewn amrywiaeth fawr o feysydd pwnc, o gyrsiau byr i astudiaethau ôl-radd.

Mae canolfan weinyddol y Brifysgol Agored yng Nghymru yng Nghaerdydd ac mae ganddi ryw 300 o staff addysgu rhan amser ledled y wlad yn darparu cyrsiau ac yn cefnogi myfyrwyr. Yn ogystal â bod yn brifysgol ledled y DU gyda chyrhaeddiad byd-eang, mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru’n ymateb i anghenion penodol a chyfleoedd yng Nghymru, ac i’r polisïau a’r amcanion sy’n cael eu datgan gan Lywodraeth Cymru a CCAUC.

Ar Stryd Custom House yng nghanol Caerdydd mae canolfan weinyddol y Brifysgol Agored yng Nghymru ond, fel sefydliad dysgu o bell, mae myfyrwyr y Brifysgol Agored wedi’u lleoli ym mhob cwr o Gymru.

Lleoliad

Lleolir canolfan weinyddol y Brifysgol Agored yng Nghymru yn Heol y Tollty yng nghanol Caerdydd, taith gerdded fer o’r brif orsaf drenau.

 
Proffil Academaidd 2016/17 (Ffynhonnell: Arolwg Monitro Diwedd Blwyddyn CCAUC) 
Cofrestriadau myfyrwyr: cyfanswm4,295
Gan gynnwys
Myfyrwyr amser-llawn: cofrestriadau0
Myfyrwyr rhyngosod: cofrestriadau0
Myfyrwyr rhan-amser: cofrestriadau4,295

Sylwer: gall y data gael eu talgrynnu.

Polisi a gweithdrefn rheoli datgelu data (Saesneg yn unig)

Skip to top of page or to page menu