Skip to page content
This is a placeholder image

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

CyfeiriadPlas Coch
Wrecsam
LL11 2AW
Ffôn01978 290666
Gwefan www.glyndwr.ac.uk
Twitter@prifglyndwr
Is-GanghellorYr Athro Maria Hinfelaar
Cadeirydd y Llywodraethwyr Maxine Penlington
Hanes

Sefydlwyd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn 2008. Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru gynt, sefydlwyd yr Athrofa ym 1975 yn dilyn uno Coleg Addysg Cartrefle, Coleg Technegol Sir Ddinbych a Choleg Technoleg Sir y Fflint. Drwy’r colegau hyn gall Prifysgol Glyndŵr Wrecsam olrhain ei gwreiddiau nôl i 1887.

Lleoliad

Prif leoliad yr athrofa yn Wrecsam yw Campws Plas Coch. Mae hefyd yn gweithredu ar safleoedd erraill ar Stryt y Rhaglaw (Ysgol Celf a Dylunio Gogledd Cymru), Llanelwy, Llaneurgain a Llundain.

 
Proffil Academaidd 2015/16 (Ffynhonnell: Arolwg Monitro Diwedd Blwyddyn CCAUC)
Cofrestriadau myfyrwyr: cyfanswm6,430
Gan gynnwys
Myfyrwyr amser-llawn: cofrestriadau3,130
Myfyrwyr rhyngosod: cofrestriadau0
Myfyrwyr rhan-amser: cofrestriadau3,300

Sylwer: gall y data gael eu talgrynnu.

Polisi a gweithdrefn rheoli datgelu data (Saesneg yn unig)

Skip to top of page or to page menu