Skip to page content
This is a placeholder image

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Cyfeiriad Rhodfa'r Gorllewin
Llandaf
Caerdydd
CF5 2YG
Ffôn029 2041 6070
Gwefanwww.cardiffmet.ac.uk
Twitter@cardiffmet
Is-GanghellorYr Athro Cara Aitchison
Cadeirydd y LlywodraethwyrDr Barbara Wilding
Hanes

Mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn gallu olrhain ei hanes yn ôl i ffurfio Ysgol Gelf gyntaf Caerdydd yn 1865.

Yn 1976, unodd pedwar coleg unigol i ffurfio Athrofa Addysg Uwch Caerdydd o dan awdurdodaeth yr Awdurdod Lleol.

Yn 1992, sicrhaodd yr Athrofa annibyniaeth fel Corfforaeth Addysg Uwch ac ymunodd â Phrifysgol Cymru.

Dyfarnwyd pwerau dyfarnu graddau iddi gan y Cyfrin Gyngor yn 1993. Yn 1996, daeth yr Athrofa yn Goleg Prifysgol fel rhan o Brifysgol Cymru a newidiodd ei henw i Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd (APCC).

Yn 2003, enillodd APCC statws aelod llawn o Brifysgol Cymru fel Sefydliad Cyfansoddol.

Yn 2009, cafodd APCC bwerau dyfarnu graddau ymchwil. Yn 2011, ar ôl cael cadarnhad ffurfiol y Cyfrin Gyngor o Deitl y Brifysgol, penderfynodd Bwrdd y Llywodraethwyr sefydlu pwerau dyfarnu graddau’r sefydliad, symud oddi wrth Brifysgol Cymru ac, ar ôl ymgynghori, mabwysiadu’r enw Prifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Lleoliad

Mae adeiladau Prifysgol Fetropolitan Caerdydd i gyd o fewn cyrraedd hwylus i ganol dinas Caerdydd. Ceir dau gampws addysgu, yng Nghyncoed a Llandaf, a champws preswyl ar wahân, hefyd yn Llandaf.

 
Proffil Academaidd 2015/16 (Ffynhonnell: Arolwg Monitro Diwedd Blwyddyn CCAUC) 
Cofrestriadau myfyrwyr: cyfanswm9,855
Gan gynnwys
Myfyrwyr amser-llawn: cofrestriadau8,485
Myfyrwyr rhyngosod: cofrestriadau25
Myfyrwyr rhan-amser: cofrestriadau1,345

Sylwer: gall y data gael eu talgrynnu.

Polisi a gweithdrefn rheoli datgelu data (Saesneg yn unig)

Skip to top of page or to page menu