Skip to page content
This is a placeholder image

Prifysgol Bangor

CyfeiriadFfordd y Coleg
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG
Ffôn01248 351151
Gwefanwww.bangor.ac.uk
Twitter@prifysgolbangor
Is-GanghellorYr Athro John Hughes
Cadeirydd y Cyngor dros droDr Alwyn Roberts
Hanes

Sefydlwyd Prifysgol Bangor ym 1884 (ei theitl gwreiddiol oedd ‘Coleg Prifysgol Gogledd Cymru’) yn ganlyniad uniongyrchol i ymgyrch ar ddiwedd y 19eg ganrif am well darpariaeth addysg uwch yng Nghymru. Ym 1977 unodd Coleg y Santes Fair Bangor, sefydliad hyfforddi athrawon Anglicanaidd, â’r Brifysgol. Ym 1996, integreiddwyd y Brifysgol â Choleg Normal Bangor, a sefydlwyd ym 1858, yn wreiddiol i hyfforddi athrawon. Yn olaf, ym 2007, newidiwyd enw’r Brifysgol i Brifysgol Bangor yn dilyn caniatáu Pwerau Dyfarnu Graddau Wedi Addysgu ac Ymchwil gan y Cyfrin Gyngor.

Lleoliad

Lleolir y Brifysgol yn Ninas Bangor sy’n agos at yr Afon Menai ac Eryri.

 
Proffil Academaidd 2015/16 (Ffynhonnell: Arolwg Monitro Diwedd Blwyddyn CCAUC)
Cofrestriadau myfyrwyr: cyfanswm9,730
Gan gynnwys
Myfyrwyr amser-llawn: cofrestriadau8,450
Myfyrwyr rhyngosod: cofrestriadau110
Myfyrwyr rhan-amser: cofrestriadau1,165

Sylwer: gall y data gael eu talgrynnu.

Polisi a gweithdrefn rheoli datgelu data (Saesneg yn unig)

Skip to top of page or to page menu