Skip to page content

Ynghylch y sector addysg uwch yng Nghymru

Mae addysg uwch (AU) yng Nghymru’n cael ei gynnig yn bennaf drwy 8 prifysgol yng Nghymru - sefydliadau addysg uwch - yn ogystal â’r Brifysgol Agored yng Nghymru. Fe’i cynnigir hefyd mewn nifer o golegau addysg bellach.

 • Yn y flwyddyn academaidd 2012/13, roedd mwy na 122,000 o gofrestriadau ar gyrsiau AU yng Nghymru, ac roedd rhyw 30% o’r rhain yn gofrestriadau rhan-amser.
 • Bydd oddeutu 1 myfyriwr ym mhob 16 o Gymru yn cymryd rhyw elfen o’i gwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.
 • Bydd Cymru’n hyfforddi oddeutu 1,700 o athrawon ysgol gynradd ac uwchradd bob flwyddyn.
 • Bydd Cymru’n croesawu dros 13,000 o fyfyrwyr tramor bob blwyddyn.
 • Mae mwy nag hanner o’r myfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru yn dod o Gymru.
 • Darperir rhai cyrsiau addysg uwch drwy golegau addysg bellach.
Ymhellach, mae addysg uwch yng Nghymru yn rym economaidd o bwys sy’n:
 • cynhyrchu dros 30,000 o raddedigion y flwyddyn.
 • cyfrannu dros £2 biliwn bob blwyddyn i economi Cymru.
 • cyflogwr mawr yng Nghymru.
 • denu buddsoddiad o’r tu allan ac yn cynhyrchu enillion o allforion.
 • denu £150 miliwn o fuddsoddiad ymchwil i Gymru o ffynonellau cyhoeddus a phreifat yn y DU, ac o’r Undeb Ewropeaidd.
 • denu myfyrwyr i astudio yng Nghymru, y mae pob un ohonynt yn cynhyrchu galw lleol am nwyddau a gwasanaethau. Mae myfyrwyr rhyngwladol ac Ewropeaidd yn cyfrannu tua £237 miliwn i CMC Cymru bob blwyddyn.
Skip to top of page or to page menu