Skip to page content

Ffrydiau cyllid eraill CCAUC

Mae'r rhan fwyaf o’r cyllid a roddir gan CCAUC yn cael ei ddarparu fel grant bloc i'r prifysgolion, a darperir mwy a mwy o arian i gefnogi amcanion strategol.

  • Darparwn gyllid ar gyfer cyrff sy’n hybu gweithgareddau addysg uwch, megis Jisc, y Sefydliad Arweinyddiaeth ar gyfer Addysg Uwch a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
  • Cefnogwn astudio rhan-amser drwy ddarparu cyllid ychwanegol i sefydliadau.
  • Galluogodd ein cyllid ni i estyn y cynllun GO Wales, a gyllidwyd yn bennaf gydag arian Ewropeaidd yn yr ardal Cydgyfeiriant, i ardaloedd nid-Cydgyfeiriant Cymru.
  • Rydym wedi rhoi nifer o gynlluniau ar waith i gefnogi datblygu ymchwil.
  • Buodd ein cyllid strategol yn cynnwys cymorth ar gyfer prosiectau a gyllidir drwy ein Cronfa Datblygu Strategol.
Skip to top of page or to page menu