Skip to page content

Cyllido addysgu

Derbynir sefydliadau addysg uwch eu dyraniad fel grant bloc, sydd â defnydd hyblyg i gefnogi eu cynlluniau gwario eu hunain. Cyfrifir y dyraniadau yn unol â’n Dull Cyllido Addysgu.

Cylchlythyr W17/11HE: Dyraniadau Cyllid CCAUC 2017/18 (Saesneg yn unig)

Dull cyllido addysgu myfyrwyr Rhan Amser ac Ôl-raddedig a addysgir

Cyllid TAR ac Israddegion Amser-Llawn 2016/17


Defnyddir menterau cyllid i gefnogi amrywiaeth o weithgareddau dysgu ac addysgu, gan gynnwys strategaethau dysgu ac addysgu’r SAUau. Cyllidwn hefyd waith rhai o’n partneriaid, megis yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch, yr Academi Addysg Uwch, Cyd Bwyllgor Systemau Gwybodaeth (CBSG) a'r Rhwydwaith Fideo Cymru (RhFC).

Skip to top of page or to page menu