Skip to page content

Adroddiadau a chynlluniau

Yn ogystal â chyllid, darparwn arweiniad ar arfer da.

Rhestrir ein cyhoeddiadau diweddaraf isod:

Gwerthusiad ac adolygiad o bolisïau cydraddoldeb hiliol sefydliadau

Mae’r cylchlythyr hwn yn mynd law yn llaw â dosbarthu cyhoeddiad Partneriaeth Gus John: ‘Evaluation and Review of Institutional Race Equality Policies Overview Report’.


Gwerthusiad o Gynlluniau Cydraddoldeb Anabledd Sefydliadau Addysg Uwch Cymru


Mae'r cylchlythyr hwn yn cyflwyno trosolwg y sector o'n gwerthusiad ac adolygiad o Gynllun Cydraddoldeb Anabledd Sefydliadau Addysg Uwch Cymru.


Canlyniadau adolygiad CCAUC o gymorth i fyfyrwyr anabl

Mae'r papur hwn yn cyflwyno canlyniadau ein hadolygiad o gymorth ar gyfer myfyrwyr anabl.


Gwerthusiad o Ddarpariaeth a Chymorth i Fyfyrwyr Anabl mewn Addysg Uwch


Atodiad - Gwerthusiad o Ddarpariaeth a Chymorth i Fyfyrwyr Anabl mewn Addysg Uwch

Skip to top of page or to page menu